اندیشه هایی در باب اخلاق و صلح پایدار – تی.ام.اسکنلن

نویسنده

توضیح

تی. ام. اسکنلن در این سخنرانی مدعی است برای پرداختن به این پرسش که چه چیزی  موجد صلح پایدار خواهد بود، حداقل به دانش یک دانشمند علوم اجتماعی نیاز است و همچنین شاید یک پیشگو. او در سخنان خود بیان می‌دارد:

ممکن است این حرف درست باشد که اگر هرکسی اخلاقی رفتار کند، صلح حاصل شود.

اما بر این گفته بدرستی این انتقاد وارد است که فقط یک خیال واهی است مگر آنکه من بتوانم در مورد اینکه چگونه این روشنگری اخلاقی را  باید ایجاد کرد، حرفی بزنم.

به هرحال می توان به این سوال بهتر پرداخت اگر آن را به صورت منفی مطرح کنیم و به این صورت نباشد که صلح پایدار چگونه بدست می آید، بلکه بدین صورت باشد که چه عواملی مانع حصول آن می گردد.

اینجاست که اخلاق مرتبط­تر با موضوع خواهد بود. تقریبا این امر قطعی است که با رها کردن اخلاق بطور جدی ( یا آنطور که من می گویم اصول اخلاقی )، صلح پایدار غیرقابل حصول خواهد بود. دلایلی وجود دارد که چرا این قضیه بسیار متکی بر ادراکی است که از اصول اخلاقی می شود و ادراکات متعددی از بایسته های اصول اخلاقی وجود دارد. بنابراین بحث خود را با این مطلب آغاز می کنم که از نظر من اصول اخلاقی شامل چیست؟

رایگان

در حال بارگذاری ...

رایگان

دسته:

توضیحات: