حمیدرضا توکلی

حمیدرضا توکلی مولوی‌پژوه و نویسنده است و در حوزه‌های روایت‌شناسی متون کهن، مثنوی، متون عرفانی، شاهنامه، ادبیات کودکان فعال است.

سوابق تحصیلی

 • دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، 1382
 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، 1378
 • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، 1376

سوابق علمی – آموزشی

 • تدریس دانشگاه سمنان از 1380 تاکنون
 • دانشگاه خوارزمی به عنوان استاد مهمان از 1385 تا 1386
 • آموزش فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه خوارزمی، 1387
 • دانشگاه سمنان، 1388
 • دانشگاه استراسبورگ در گروه مطالعات ایرانی، به عنوان استاد مهمان 2015-2017

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

 • رفتار مولانا با زبان به مناسبت سال مولانا. وین، 1386
 • ساختار قصه در قصه در مثنوی و منطق‌الطیر (3 جلسه). شهر کتاب تهران، 1390
 • مولانا و حسرت ایمان، تهران، مؤسسه سروش مولانا، 1390
 • بایزید به روایت عطار (2 جلسه). شهر کتاب تهران، 1390
 • خرقانی و غربت. مؤسسه سروش مولانا، 1391
 • جایگاه نیایش در روایت مولانا. تهران، مؤسسه سروش مولانا، 1391
 • مولانا و دغدغۀ اخلاق. قونیه، مؤسسه سروش مولانا، آذر 1392
 • مولانا و موسیقی. قونیه، مؤسسه سروش مولانا، آذر 1392
 • تحلیل نی نامه. قونیه، مؤسسه سروش مولانا، آذر 1392
 • داستان کودک، تجربۀ انتخاب و آزادی. مؤسسه رخداد تازه، 1396
 • مولانا: از جنگ تا صلح، از صورت تا هستی. تهران، مؤسسه سروش مولانا، 1397
 • مولانا و مخاطب روایت. استراسبورگ، دانشکده فرهنگ‌ها و زبان‌های خارجی، 2015
 • مولانا و نگاهش به زبان پارسی. استراسبورگ، دانشکده فرهنگ‌ها و زبان‌های خارجی، 2015
 • شاهنامۀ فردوسی: جهان‌های پیش و پس از متن. استراسبورگ، دانشکده فرهنگ‌ها و زبان‌های خارجی، 2016
 • نگاهی تازه به ساختار منطق‌الطیر. استراسبورگ، دانشکده فرهنگ‌ها و زبان‌های خارجی، 2016
 • تهران از چشم صادق هدایت. کنفرانس معرفی تهران با همکاری شهرداری تهران و گروه مطالعات ایرانی دانشگاه استراسبورگ، کتابخانۀ ملی استراسبورگ، 2016
 • نگاهی به سلوك بایزید بسطامی. استراسبورگ، دانشکده فرهنگ‌ها و زبان‌های خارجی، 2017
 • ابوالحسن خرقانی و داستان غربت انسان. استراسبورگ، دانشکده فرهنگ‌ها و زبان‌های خارجی، 2017
 • مولانا و ادراك زیبایی‌شناختی. فرهنگستان هنر، به مناسبت زادروز مولانا، هفتم مهر1397
 • مرگ از نگاه مولانا. دانشگاه سمنان، لیله‌العرس، آذر 1396
 • هزار سال با فردوسی. شهر کتاب سمنان، 1396
 • مولانا و بازی با مرزهای زیبایی‌شناسی. دانشگاه سمنان، لیله‌العرس، آذر1397
 • مولانا از صورت تا معنی از جنگ تا صلح. همایش صلح از نظر مولانا، مؤسسه سروش مولانا در کتابخانۀ ملی، دی1397
 • بایزید در میانۀ شمس و مولانا. همایش بین‌المللی شمس و مولانا، زادروز مولانا، خوی، هفتم مهر1398
 • دگرگونی نگاه به مفهوم به سفر از سیر آفاقی تا سلوک انفسی نزد بایزید بسطامی و فرانسیس آسیزی. همایش سفر و مسافر: سومین همایش ادبیات تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری دانشگاههای سوربون و استراسبورگ فرانسه، یکم آبان 1398
 • بایزید از چشم شمس و مولانا (دو جلسه). شهر کتاب تهران، 1398
 • مخاطب کودک در افق فراتر از قصه. همایش ادبیات کودك دانشگاه شهید بهشتی، 1398
 • نیایش‌های نامنتظر مولانا. مؤسسه سروش مولانا، 1399
 •  

آثار منتشر شده

کتاب

 • از اشارت‌های دریا: بوطیقای روایت در مثنوی. مروارید، تهران: 1389
 • یادمان همزاد عاشقان جهان: قیصر امین‌پور (گردآوری به همراه زیبا اشراقی و مهدیه نظری). مروارید، تهران: 1390
 • یک سرو و هزار سرو دیگر: داستان فردوسی و شاهنامه، نشر ماهی، تهران (در دست انتشار)
 • اندیشه دور و دراز، پیشگام روایت پیشگویانه علمی در ایران؛
 • مولانا و ابلیس امیدوار؛
 • مثنوی و اسلوب قصه در قصه؛
 • تداعی، قصه و روایت مولانا؛
 • حسن آمیزی جانشینی حواس در مثنوی؛
 • حافظ و آشنایی‌زدایی در قلمرو تلمیح.
 • آشیان‌هاي که پرید. علمی و فرهنگی، تهران: 1390
 • درختی که دلش برای زمستان تنگ شد. بصیرت، تهران: 1393
 • یک بار دیگر قورباغه. بصیرت، تهران: 1393
 • داستان نی، سروش مولانا، تهران، 1395
 • پیل همچنان در خانۀ تاریک، سروش مولانا، تهران (در دست انتشار)
 • پیل و پروانه، سروش مولانا. تهران: 1395
 • شب دزدی رازها، سروش مولانا. تهران (در دست انتشار)
 • وقتی قفس‌ها سماع می‌کنند. سروش مولانا، تهران (در دست انتشار)
 • آن که راز را نقاشی کرد، سروش مولانا. تهران (در دست انتشار)
 • کرمی که عقاب را نجات داد. بصیرت، تهران (در دست انتشار)
 • اشتباه قشنگ زرافه، بصیرت. تهران: 1396
 • گرگی که با فرشتگان رقصید. ثالث، تهران: 1399

ترجمه

 • گویش سمنان. آرتور کریستنسن؛ ترجمه از فرانسه به همراه احسان ابراهیمیان. انتشارات دانشگاه سمنان، سمنان: 1389
 • اپرای پلئاس و ملیزاند. کلود دبوسی و موریس مترلینگ. انتشارات بصیرت: تهران (در دست انتشار)

مقاله

 • حس‌آمیزی و جانشینی حواس در مثنوی. فصلنامۀ هنر، زمستان 1377
 • جلوه‌های خواب از تجربه تا تمثیل در مثنوی مولانا. فصلنامۀ هنر، ش 54، زمستان 1381
 • خاطره کودکی از نگاه داستایوسکی. فصلنامۀ هنر، شماره 55، 1382
 • متن، نگاه شامل و بوطیقای روایت. فصلنامۀ هنر، شماره 59، بهار 1383
 • تداعی، قصه و روایت مولانا. مطالعات و تحقیقات ادبی تربیت معلم تهران، ش 3 و 4 ،1383
 • مثنوی: قصۀ دقوقی و روایت چندآوا. فصلنامۀ هنر، ش 62 ،زمستان 1383
 • مثنوی مولانا و مخاطب روایت. فصلنامۀ هنر، ش 65، پاییز 1384
 • مثنوی و اسلوب قصه در قصه. دانشکده ادبیات تربیت معلم تهران، ش 47 ،1384
 • نشانه‌شناسی واقعۀ دقوقی. مطالعات عرفانی، ش 5، بهار 1386
 • مولانا و تعلیق غایت‌شناختی امر اخلاقی: مولانا و فلسفه اخلاق. انجمن حکمت و فلسفه، 1386
 • زبان از منظر مولانا: مولانا و جهان معاصر. انجمن حکمت و فلسفه، 1386
 • مثنوی و گفت‌و‌گوی چندآوا. کنگره بین المللی مولانا (همایش مولانا و داستانپردازی)، 1386
 • مولانا و هنر آغازگری روایت. فصلنامۀ هنر، ش 73 ، پاییز 1386
 • درآمدی بر زیباشناسی قیصر. فصلنامۀ هنر، ش 74، زمستان 1386
 • رودکی پیشآهنگ فردوسی. فصلنامۀ هنر، ش 76 ، تابستان 1387
 • درنگی در درآمدهای داستان‌های شاهنامه. فصلنامۀ هنر، ش 77 ، پاییز 1387
 • مثنوی مولانا: از شعر تا روایت. فصلنامۀ هنر، ش 81 ، پاییز 1388
 • تأویل نزد مولانا. دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، ش 28 ،زمستان 1388
 • گویش سمنانی راهگشای بررسی لغات و تعبیرات متون کهن. همایش بین‌المللی گویش‌های مناطق کویری ایران. دانشگاه سمنان، 1389
 • درآمدی بر بوطیقای قیصر: یادمان همزاد عاشقان جهان. انتشارات مروارید، 1390
 • مولانا و حسرت ایمان. فصلنامۀ فرهنگ قومس، 1391
 • حافظ و آشنایی‌زدایی در قلمرو تلمیح. مطالعات بلاغی، شماره 7 ، بهار و تابستان 1392
 • مولانا و ابلیس امیدوار. دو فصلنامۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی،ش 79 ،1394
 • اندیشۀ دور و دراز: پیشگام روایت پیشگویانه علمی در ایران. مجله تاریخ ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی، ش 78 ، بهار و تابستان 1395
 • دگرگونی نگاه به مفهوم سفر از سیر آفاقی تا سلوک انفسی نزد بایزید بسطامی تا فرانسیس آسیزی. مجموعه مقالات همایش سفر و مسافر دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری دانشگاه‌های سوربون و استراسبورگ، آبان 1398
 • جایگاه روایت‌شناختی و بلاغی نیایش در مثنوی. مطالعات زبانی و بلاغی، دانشگاه سمنان، ش 19 ، بهار و تابستان 1398
 • از شعر تا روایت با استاد مظاهر مصفا: نگاهی به دفتر نسخۀ اقدم. مطالعات زبانی و بلاغی، دانشگاه سمنان، ش 20، پاییز و زمستان 1398
 • شاه در لباس ناشناس: تحلیلی از قصۀ سلطان محمود و شبدزدان مثنوی. در بزرگداشت‌نامۀ دکتر حسین بیک‌باغبان، دانشگاه استراسبورگ فرانسه و دانشگاه اصفهان (در دست انتشار)

افتخارات و جوایز

 • انتخاب کتاب از اشارت‌هاي دریا به عنوان برگزیدة کتاب سال 1390 و جایزه جلال آل احمد، 1390
 • کتاب فصل زمستان 1389 در بخش نقد ادبی
 • انتخاب رساله دکتری به عنوان برگزیده پایان نامه‌های نگاشته شده درباره مولانا در سال جهانی مولانا 1398

پیوند مرتبط

https://hhasanzadeh.profile.semnan.ac.ir

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید