فنا در آینه جان مولانا

نام سخنران

مدت زمان

41 دقیقه

توضیحات :

دکتر سوگل مشایخی در این سخنرانی به موضوع فنا در نظرگاه مولوی می‌پردازد.

مشاهده فایل ویدئویی این سخنرانی در آپارات

رایگان