معرفت شناسی تجربه دینی – عرفانی: یاسر میردامادی

نام استاد

تعداد و زمان جلسات

6 جلسه – 500 دقیقه

هدف دوره

بحث فلسفی درباره شأن معرفتی تجربه دینی و عرفانی و بررسی سنجش‌گرانه پاسخ فیلسوفان معاصر به این پرسش: آیا حس کردن حضور خداوند در قلب یا تجربه دینی، باور به وجود خدا را از نظر معرفتی توجیه می‌کند؟

و آشنایی بیشتر با نظریه‌های عمده در معرفت شناسی تجربه دینی – عرفانی

درباره دوره

این دوره طی شش جلسه به بررسی سنجش‌گرانه پاسخ فیلسوفان معاصر به این پرسش می‌پردازد: آیا حس کردن حضور خداوند در قلب یا تجربه دینی، باور به وجود خدا را از نظر معرفتی توجیه می‌کند؟

 مباحث مطرح شده در این دوره:

  • چیستی معرفت‌شناسی، چیستی تجربه دینی_عرفانی، معرفت‌شناسی تجربه دینی_عرفانی.
  • بررسی نظر کسانی که آگاهی ناب را ممکن می‌دانند.
  • بررسی نظر برساختگرایان در خصوص تجربه دینی- عرفانی: تجربه دینی-عرفانی را تحت تاثیر محیط فرد صاحب تجربه می‌دانند.
  • بررسی نظر انحصارگرایان دینی: فیلسوفانی که معتقدند تجربه دینی توجیه معرفتی به دنبال می‌آورد ولی این توجیه منحصر به یک دین است.
  • بررسی نظر کثرت‌گرایان: فیلسوفانی که موافقند تجربه دینی توجیه معرفتی می‌آورد ولی این توجیه منحصر به یک دین نیست.
  • طرح و بررسی این پرسش که اگر تجربه دینی توجیه معرفتی به دنبال می‌آورد، قدرت و توان این توجیه چقدر است؟

 

درباره استاد

توضیح

یاسر میردامادی در دوره “معرفت شناسی تجربه دینی- عرفانی” مباحث زیر را مورد بررسی قرار می دهد:
جلسه اول چیستی معرفت‌شناسی، چیستی تجربه دینی-عرفانی، معرفت‌شناسی تجربه دینی- عرفانی
جلسه دوم بررسی نظر کسانی که آگاهی ناب را ممکن می‌دانند
جلسه سوم بررسی نظر برساختگرایان در خصوص تجربه دینی- عرفانی: تجربه دینی-عرفانی را تحت تاثیر محیط فرد صاحب تجربه می‌دانند.
جلسه چهارم بررسی نظر انحصارگرایان دینی: فیلسوفانی که معتقدند تجربه دینی توجیه معرفتی به دنبال می‌آورد ولی این توجیه منحصر به یک دین است.
جلسه پنجم بررسی نظر کثرت‌گرایان: فیلسوفانی که موافقند تجربه دینی توجیه معرفتی می‌آورد ولی این توجیه منحصر به یک دین نیست.
جلسه ششم طرح این پرسش که اگر تجربه دینی توجیه معرفتی به دنبال می‌آورد، قدرت و توان این توجیه چقدر است؟  

شهریه دوره : 

300,000 تومان

در حال بارگذاری ...
پخش ویدئو

300,000 تومان

آموزش‌های پیشنهادی سروش مولانا