مولانا به مثابه مربی زندگی: علی صاحبی

نام استاد

تعداد و زمان جلسات

180 دقیقه

هدف دوره

در این کارگاه با هم مرور می کنیم و می آموزیم که مثنوی فراخوانِ سفر است و نقشۀ حرکت از خویشتن. مخاطب مثنوی هر فرد بطور جداگانه است و با تک‌تک افراد که در باتلاقِ آز و حرص و هوس و خودمحوری و خودخواهی فرو مانده‌اند و بدان خو کرده‌اند بطور غیر مستقیم ولی صریح و روشن سخن میگوید و راه برون شو را با برداشتن پرده از روی چشم افراد، به تک تک ما می‌آموزد.

درباره دوره

ا‌گر کوچینگ یا مربیگری زندگی را طبقِ تعریفِ علمی، آزاد کردنِ توانمندی‌هایِ بالقوۀ افراد برای بهینه و پیشینه‌سازی عملکردِ آنها بدانیم و یا بر اساسِ تعریفِ فدراسیون بین‌المللی کوچینگ، مربیگری زندگی را کمک به فرد برای شناسایی ارزش‌های واقعی و ایجاد یادگیری‌های اصولی برای بالا بردن عملکرد فرد در زندگی شخصی، خانوادگی و شغلی و اجتماعی تعریف کنیم، مثنوی مولوی را در یک مرور کلی می‌توانیم کتابِ کوچینگ و مولانا را یک لایف‌کوچ یا مربی زندگی بدانیم. مولانا با بکارگیری جادویی تمثیل، توانمندی‌های نیمکرۀ راست را در خدمت سنجش و ارزیابی‌های دقیق نیمکرۀ چپ قرار می‌دهد و با طرح پرسش‌های غیرمستقیم برای خواننده به او کمک می‌کند تا توانمندی‌ها و ارزش‌های بنیادین خود را بشناسد. چرا که عمیقاً اعتقاد دارد که:

خویشتن نشناخت مسکین آدمی
از فزونی آمد و شد در کَمی

در این کارگاه بصورت عملی خواهیم دید که چگونه تمثیل‌های رایج فارسی در کارگاه ذهن خلاق مولانا برای ایجاد شرایطی برای یادگیری، خودارزیابی، و رشد هدفمند دوباره ساخته و پرداخته می‌شود و چگونه مولانا با طرح تمثیل‌های جذاب و عینی به منزلۀ یک مربی در کار ساختن پُلی است برای تکامل و رشد از حالت سلسله مراتبی و بهانه‌آوری بسوی مسئولیت‌پذیری.

درباره استاد

دکتر علی صاحبی روانشناس و عضو هیئت علمی موسسه ویلیام گلاسر استرالیا است.

توضیح

دکتر علی صاحبی در کارگاه “مولانا به مثابه مربی زندگی” که در قونیه و در تاریخ 25 آذرماه سال 1396 برگزار شده است، در پی پاسخ به این سوال است که چگونه مولانا با طرح تمثیل‌های جذاب و عینی به منزلۀ یک مربی در کار ساختن پُلی است برای تکامل و رشد از حالت سلسله مراتبی و بهانه‌آوری بسوی مسئولیت‌پذیری.

شهریه دوره : 

200,000 تومان

در حال بارگذاری ...

200,000 تومان