ضرورت اخلاقی زیستن برای زندگی خوشِ جمعی

نام سخنران

مدت زمان

75 دقیقه

توضیحات :

استاد مصطفی ملکیان در چهارمین همایش نظام اخلاقی که در آذرماه 1394 برگزار شد در خصوص ضرورت اخلاقی زیستن برای زندگی خوشِ جمعی سخن گفت.

وی در ابتدا به سه مكتب وظيفه‌گرايی يا تكليف‌گرايی، نتیجه‌گرایی و فضیلت‌گرایی اشاره کرده و نسبت آنها را با اخلاقی زیستن مطرح می‌کند. سپس دیدگاه خود درباره خوبی و خوشی زندگی و نسبت هریک با اخلاقی زیستن را مطرح می‌کند.

 

300,000 تومان