ضرورت اخلاقی زیستن برای سلامت روان

نام سخنران

مدت زمان

52 دقیقه

توضیحات :

دکتر حسین محمودی در چهارمین همایش نظام اخلاقی که در آذرماه 1394 برگزار شد در خصوص ضرورت اخلاقی زیستن برای سلامت روان سخن گفت.

به زعم وی این موضوع به يکی از پرسش‌های مهم حوزه روان‌شناسی اخلاق اشاره دارد.

پرسش اين است كه آيا انتخاب زندگی اخلاقی و عمل كردن طبق قواعد و فضايل اخلاقی تاثيری بر سلامت روان آدمی دارد يا خیر؟

 

150,000 تومان