ضرورت اخلاقی زیستن برای سامان‌یابی پیوند انسان و طبیعت

نام سخنران

مدت زمان

60 دقیقه

توضیحات :

دکتر سید حسن اسلامی اردکانی در چهارمین همایش نظام اخلاقی که در آذرماه 1394 برگزار شد، در خصوص ضرورت اخلاقی زیستن برای سامان‌یابی پیوند انسان و طبیعت سخن گفت.

وی با طرح  اخلاق من – تویی مدعی می‌شود که اخلاق زمانی آغاز می‌شود كه بتوانيم با ديگران رابطه من-تويی ايجاد كنيم و هرچه ميزان اين رابطه در ما بيشتر باشد، انسان‌های اخلاقی‌تری خواهیم بود.

150,000 تومان