سید حسن اسلامی اردکانی

فیلسوف

سوابق تحصیلی

 • دکتری کلام، گرایش فلسفۀ دین و مسائل جدید کلامی، دانشگاه قم، 1384
 • کارشناسی ارشد، مدرسی معارف اسلامی، گرایش فلسفه و کلام، دانشگاه قم، 1379

سوابق آموزشی

 • استاد تمام دانشگاه ادیان و مذاهب
 • استاد میهمان دانشگاه‌های گوته و پادربورن آلمان و دانشگاه گراتس اتریش
 • سردبیر مجله علمی– پژوهشی پژوهش‌های ادیانی
 • دبیر علمی جشنواره نقد کتاب
 • عضو کارگروه اخلاق پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • برگزیدۀ جشنوارۀ بین‌المللی فارابی
 • برگزیدۀ جشنوارۀ نقد کتاب در چهار دوره و دبیرخانۀ دین‌پژوهان در سه دوره
 • راهنمایی بیش از ۵۰ پایان‌نامۀ ارشد و دکتری

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

 • جان‌پروری درد از منظر مولانا. دهمین بزرگداشت مولانا و شمس، مولانا و رنج آدمی، مؤسسه سروش مولانا، 1399
 • اخلاق جهان‌روا. ششمین همایش نظام اخلاقی مولانا، مؤسسه سروش مولانا، 1396
 • خودخواهی عرفانی و دگرخواهی اخلاقی؛ بررسی نقدها. پنجمین همایش نظام اخلاقی مولانا: غواص بحار، مؤسسه سروش مولانا، 1395
 • ضرورت اخلاقی زیستن برای سامان‌یابی پیوند انسان و طبیعت. چهارمین همایش نظام اخلاقی مولانا: ضرورت اخلاقی زیستن، مؤسسه سروش مولانا، 1394

برخی آثار منتشر شده

کتاب‌

 • سودای تفکیک: جستارهایی در سنت فکری، روش‌شناسی، و شخصیت‌های مکتب تفکیک، 1397
 • نوشتن در جزایر پراکنده: جستارهایی در اخلاق پژوهش، 1391
 • اخلاق و آیین نقد کتاب، 1391
 • شبیه‌سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام، 1386
 • اخلاق نقد، 1383
 • دروغ مصلحت‌آمیز: بحثی در مفهوم و گسترۀ آن، 1382
 • اندیشه‌نامه علامه بلاغی، 1382
 • محمد پیامبر رحمت، 1375

مقاله‌

 • رنج و حکمت های آن، 1399
 • اخلاق زیست‌محیطی فضیلت‌مدار، 1398
 • هنجارهای اخلاقی در تفسیر متون مقدس، 1397
 • برزخ اخلاق‌ورزی در ایران معاصر، 1396
 • مطهری و حاکمیت عقل بر نص، 1395
 • فضیلت نوشتن، 1395
 • چرا باید اخلاقی زیست: تبیین اسلامی، 1394
 • تقابل پرنویسی و خوب‌نویسی در علم: تحلیل انتقادی، 1393
 • ابرهای تهی: فقر ساختار و محتوا در کتاب‌های روش تحقیق، 1392
 • فربهی یا آماس؛ تحلیل ساختار مقالات (نا)علمی – پژوهشی در علوم انسانی، 1392
 • اخلاق زیست محیطی: زمینه‌ها، دیدگاه‌ها و چشم‌انداز آینده، 1392
 • پیامدهای الهیاتی نظریۀ تکامل و پاسخ‌های ایرانی، 1392
 • چرا و چگونه ارجاع دهیم؟ 1392
 • اخلاق نگارش: رهیافتی فضیلت‌گرا، 1392
 • منزلت اخلاق پژوهش در کتاب‌های روش تحقیق به زبان فارسی: بررسی انتقادی، 1391
 • دو استدلال اخلاقی بر ضد مصرف گوشت صنعتی، 1391
 • کتاب نخواندن با وجدان آرام، 1391
 • چو دزدی با چراغ آید: سرقت علمی در سطح دانشگاهی، 1390
 • الهیات الهی، الهیات بشری: نقدی روش‌شناختی، 1389
 • مسئلۀ ارجاع به معاصران در اخلاق پژوهش، 1389

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید