ضرورت بازگشت به درون

دسته:

نام سخنران

مدت زمان

20 دقیقه

توضیحات :

استاد محمدعلی موحد در دومین همایش“زمین از دریچه آسمان” که در سوم اردیبهشت سال ۱۳۹۶ برگزار شد، علت ناکارآمدی تاریخی مباحثی که در طول قرون از جانب فیلسوفان و اندیشمندان ارائه شده را اصالت دادن به عقل خواند.

وی با اشاره به وضع نگران کننده و نامطلوب معنوی و روحی و اخلاقی که بر دنیا مسلط شده، گفت: آدم گاهی فکر می‌کند مبادا سرنوشت محتوم ما همین تباهی و فساد باشد! او در ذیل رویکردهای مختلفی که برای اصلاح بشر بیان شده، نگاهی آسیب‌شناسانه به آن‌ها دارد. وی در انتهای سخنان خود به برداشتن دو قدم برای رفع مشکلات اشاره می‌کند: نخست روی تافتن از انانیت و دوم نائل شدن به عشق و محبت.

 

100,000 تومان