بزرگداشت عُرس مولانا – ۱۳۹۹

به مناسبت بزرگداشت مولانا (روز عُرس) از ٢١ تا ٢٧ آذرماه 1399، برنامه‌ای با حضور  اساتید گرانقدری از ایران و افغانستان بصورت مجازی، به اهتمام مؤسسه سروش مولانا و از طریق اینستاگرام برگزار گردید.

این برنامه با غزلخوانی سید رضا محمدی، شاعر و نویسنده اهل افغانستان همراه بود.

تاریخ برگزاری

آذرماه 1399

مکان برگزاری

آنلاین – پلتفرم اینستاگرام

مدت زمان

245 دقیقه

سخنرانان: 

توضیحات: 

موضوع سخنران
مولانا و تجربه ویژه اوج دکتر امیرحسین ماحوزی‌
مهر آرمیدگان: برداشت ظریف مولانا از روایتی قرآنی دکتر مهدیه کسایی ‌زاده
اسطوره یاد و فراموشی در حکایتی از مثنوی دکتر مریم حسینی
فنا در آیینه جان مولانا دکتر سوگل مشایخی
نگاهی به کتاب “از اشارت‌های دریا: بوطیقای روایت در مثنوی” دکتر حمیدرضا توکلی
غزلخوانی سید رضا محمدی