شماره دوم فصلنامه نگاه آفتاب منتشر شد.

[ کلیک برای بزرگنمایی ]

شمارۀ دوم فصلنامه «نگاه آفتاب» ویژۀ زمستان ٩٩ با خوشنویسی اختصاصی استاد غلامحسین امیرخانی روی جلد منتشر شد.

شماره دوم فصلنامه نگاه آفتاب منتشر شد. | 1

این شماره گفت‌وگویی ویژه با استاد غلام‌حسین امیرخانی دارد که طی آن، این هنرمند شاخص دیدگاه خود در حوزۀ عرفان و مولانا و پیوند خوشنویسی ایرانی با آن را مطرح کرده‌است.

در بخش حکمت، موضوع تنهایی به عنوان دغدغه‌ای بشری و جهانی از ابعاد مختلف مورد توجه قرار‌گرفته و آموزه‌های مولانا در باب تنهایی به تفصیل بررسی شده است.
مصطفی ملکیان، امیرعباس علیزمانی، تقی آزاد ارمکی، سید احمد جلیلی، غلامحسین معتمدی، مهدیه کسایی زاده، سید ماجد غروی، باقر طالبی دارابی، مهدی میناخانی، محمد قنبری، کیمیا هادی زاده و محمود دهقانی نویسندگان بخش حکمت در شمارۀ دوم نگاه آفتاب هستند.

در بخش کارنامه هفتاد و پنج سال پس از فقدان رینولد نیکلسون کارنامۀ علمی او به عنوان یکی از مراجع اصلی مولاناشناسان شرق و غرب بررسی شده است. در این بخش محمدجعفر یاحقی، عبدالله انوار، بهاءالدین خرمشاهی، نصرالله پورجوادی، همایون همتی، جمشید کیانفر، علی اشرف صادقی و رضا اشرف زاده دربارۀ خدمات و کارنامۀ نیکلسون به طرح دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند.

در بخش جستار مهناز قانعی، امیر اکرمی، محمدنوید بازرگان، ایرج رضایی، نسرین فقیه ملک مرزبان و ابراهیم خدایار به این پرسش پاسخ داده‌اند که کدام تصحیح، شرح و تفسیر و کدام تک‌نگاری از جهان فکری مولانا را می‌پسندند.

بخش هفت اقلیم به ظرفیت‌های موسیقایی شعر مولانا نگاهی ویژه دارد. در این بخش علیرضا میرعلی‌نقی، کیخسرو پورناظری، هوشنگ جاوید و بهزاد عبدی از نسبت مولانا با موسیقی اصیل ایرانی گفته اند. همچنین به مناسبت درگذشت استاد محمدرضا شجریان به کارنامۀ او و انتخاب هایش از اشعار مولانا نگاهی ویژه شده و مجدالدین کیوانی، شاهرخ تویسرکانی، سید ابوالحسن مختاباد و نورالدین میرفخرایی در باب شجریان قلم زده‌اند.

در بخش سنجه تأملی بازاندیشانه در نسبت عرفان و دین به قلم اردشیر منصوری را داریم. محمدجواد غلامرضا کاشی از شکاف پرناشدنی میان عرفان و جهان مدرن گفته و شهرام صحرایی مقاله‌ای دربارۀ عرفای نجف و ملای روم به رشتۀ تحریر درآورده است. این بخش همچنین شامل گفت‌وگو با محمدعلی همایون کاتوزیان دربارۀ نظام اخلاقی سعدی و با مهدی نصیری دربارۀ نسبت نص گرایان با میراث عرفان است.

بخش همسایه نگاهی به مولانا و مولاناگرایی در افغانستان دارد. در این بخش مطالبی به قلم سید جمال الدین موسوی، سید اسحاق شجاعی، نقشبند حیدری، سید حسن اخلاق و جاوید مجددی آمده است.

در بخش نقد حال نیز هادی خانیکی، عبدالجبار کاکایی، محمد طلوعی و عبدالجواد موسوی از نسبت خود با مولانا گفته‌اند.

«مرگ از نگاه مولانا» از ویلیام چیتیک، «تاریخ اجتماعی مولانا: پیشنهادی نو» از ابراهیم موسی پور و «زمان زایشگاه توهم» از حسن فرامرزی عنوان مطالب بخش مقالات این شمارۀ نگاه آفتاب است.

در بخش قفسه یادکردی شده است از کتاب‌های «خمی از شراب ربانی» تألیف استاد محمد علی موحد به قلم حسین مختاری، «طغیان خاموش مولانا و شمس (به انگلیسی)» تألیف مصطفی وزیری به قلم علیرضا رضایت؛ و «تصوف و طریقت‌ها در عصر عثمانی (به ترکی)» تألیف مصطفی کارا به قلم داود وفایی. همچنین به بهانۀ انتشار کتاب «هنر، خیال و زیبایی» گفت‌و ‌گویی شده است با مریم جعفری نویسندۀ کتاب.

در بخش روایت نیز اخبار و گزارش‌های حوزۀ مولانا و مولاناپژوهی در ایران و سایر کشورهای جهان منتشر شده است.

طبق روال شماره پیشین، ترجمۀ خلاصۀ مجله به سه زبان انگلیسی، ترکی و عربی از دیگر بخش های این مجله است.

صاحب امتیاز فصلنامۀ نگاه آفتاب مؤسسه سروش مولانا و مدیرمسئول آن مریم موسوی است.

شماره دوم نگاه آفتاب را می‌توانید به قیمت ٧٠ هزارتومان از وب‌سایت نگاه آفتاب به آدرس ww.negaheaftab.com تهیه نمایید.